Kiến thức Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ giảm từ ngày 20/9/2019

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ giảm từ ngày 20/9/2019

629
đặc điểm doanh nghiệp nhỏ

Bắt đầu từ ngày 20/9/2019, một số mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ giảm khá nhiều so với quy định hiện hành. Quy định này chiếu theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

>> 3 ưu tiên của hộ kinh doanh khi chuyển sang doanh nghiệp
>> Hướng dẫn chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp
>> Doanh nghiệp thành lập mới cao nhất trong những năm qua

Quy định giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Vừa qua, Bộ Tài chính đã thông qua Thông tư số 47/2019/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, mức thu lệ phí đăng kí doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) áp dụng từ ngày 20/9/2019 là 50.000 đồng/lần.

lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Hiện nay, theo quy định tại Thông tư 130/2017/TT-BTC thì lệ phí đăng kí thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần. Mức lệ phí này giảm tới 50% so với mức lệ phí cũ.

Đồng thời, Thông tư 47/2019/TT-BTC còn quy định giảm phó công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp xuống còn 100.000 đồng/lần, thay vì mức thu 300.000 đồng như hiện nay. Có thể thấy với mức tiền đăng ký doanh nghiệp giảm xuống còn 1/3 hay ½ như thế này đã tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp chuyển đổi hoặc thành lập mới. Doanh nghiệp cũng giảm đi những chi phí liên quan đến thủ tục hành chính, tập trung nhiều hơn vào sản xuất, phát triển.

5 đối tượng miễn phí lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 47 cũng nêu rõ có 5 đối tượng được miễn phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp gồm:

Một là, doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng kí doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng kí doanh nghiệp.

Hai là, đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn phí đăng ký doanh nghiệp.

lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Ba là, doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Bốn là, cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Năm là, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng kí doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

>> 3 ưu tiên của hộ kinh doanh khi chuyển sang doanh nghiệp
>> Hướng dẫn chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp
>> Doanh nghiệp thành lập mới cao nhất trong những năm qua

dùng thử phần mềm kế toán