Báo giá nền tảng kế toán
Doanh nghiệp siêu nhỏ – MISA StartBooks
Dịch vụ hàng năm
6.000.000 VNĐ
(doanh nghiệp/năm)
Là khoản dịch vụ sử dụng nền tảng kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ MISA StartBooks hàng năm, áp dụng cho một đơn vị (tương ứng với một mã số thuế) để bảo trì và duy trì hệ thống phần mềm hoạt động liên tục.
Đối tượng sử dụng: Tất cả các doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng phần mềm MISA StartBooks.
Dịch vụ khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
(Khởi tạo lần đầu tiên/Doanh nghiệp khi sử dụng chính thức)
Lưu ý
– Báo giá có hiệu lực từ ngày 31/05/2019 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Văn phòng MISA trên toàn quốc.
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách!
Phim hướng dẫn mua MISA StartBooks