Kiến thức Công việc kế toán cần làm tháng 12/2019

Công việc kế toán cần làm tháng 12/2019

716
việc làm tháng 12

Tháng 12, tháng cuối cùng của năm, cũng là tháng kế toán phải hoàn thành những công việc liên quan đến báo cáo, quyết toán thuế… Dưới đây là những công việc kế toán cần làm trước khi kết thúc năm 2019.

I. Thông báo tình hình biến động lao động hàng tháng.

 

– Doanh nghiệp có biến động về số lượng người lao động làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền sau, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

– Doanh nghiệp không có biến động về số lượng người lao động trong tháng 10/2019 thì không phải gửi thông báo.

việc làm kế toán tháng 12

II. Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 11

 

Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

việc làm tháng 12

III. Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 11

 

– Nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong tháng 10/2019 thì phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng.

– Nếu trong tháng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải kê khai.

việc làm tháng 12

IV. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 11

 

việc làm tháng 12

– Đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng gồm:

+ Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế;

+ Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.

V. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 12.

 

– Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp phải trích đóng tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên quỹ tiền lương tháng của người lao động theo mức quy định.

việc làm tháng 12

VI. Trích nộp kinh phí Công đoàn tháng 12.

 

– Đóng cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

– Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

– Doanh nghiệp dù có hay chưa có tổ chức Công đoàn đều phải đóng kinh phí công đoàn.

việc làm tháng 12

Trên đây là 6 công việc kế toán, nhân sự cần làm. Để thực hiện tốt những công việc trên kế toán cần chú ý thời hạn và nội dung công việc!

dùng thử phần mềm kế toán