Kiến thức Công việc kế toán cần làm tháng 11/2019

Công việc kế toán cần làm tháng 11/2019

420
công việc kế toán cần làm tháng 11/2019

Tháng 11 là tháng đỉnh điểm cho những công việc của doanh nghiệp trong năm. Tuy nhiên tháng 11 kể toán vẫn cần thực hiện các công việc như tình hình sử dụng hóa đơn, biên động lao động, hồ sơ khai thuế, … Dưới đây là chi tiết những công việc việc kế toán dịp cuối năm cần thực hiện:

I. Thông báo tình hình biến động lao động hàng tháng.

 

– Doanh nghiệp có biến động về số lượng người lao động làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền sau, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

– Doanh nghiệp không có biến động về số lượng người lao động trong tháng 10/2019 thì không phải gửi thông báo.

công việc kế toán cần làm tháng 11/2019

II. Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 10

 

Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

công việc kế toán cần làm tháng 11/2019

III. Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 10

 

– Nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong tháng 10/2019 thì phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng.

– Nếu trong tháng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải kê khai.

công việc kế toán cần làm tháng 11/2019

IV. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10

 

– Đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng gồm:

+ Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế;

+ Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.

công việc kế toán cần làm tháng 11/2019

V. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 11.

 

– Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp phải trích đóng tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên quỹ tiền lương tháng của người lao động theo mức quy định.

công việc kế toán cần làm tháng 11/2019

VI. Trích nộp kinh phí Công đoàn tháng 11.

 

– Đóng cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

– Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

– Doanh nghiệp dù có hay chưa có tổ chức Công đoàn đều phải đóng kinh phí công đoàn.

công việc kế toán cần làm tháng 11/2019

Trên đây là 6 công việc kế toán, nhân sự cần làm. Để thực hiện tốt những công việc trên kế toán cần chú ý thời hạn và nội dung công việc!

>> Hướng dẫn chi tiết về sổ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 132/2018/TT-BTC
>> Tổng hợp các hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 132/2018/TT-BTC
>> Quy định về chứng từ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 132/2018/TT-BTC

dùng thử phần mềm