Kiến thức Mức lương mới của người có bằng đại học và cao đẳng...

Mức lương mới của người có bằng đại học và cao đẳng năm 2020

2102
lương 2020

Theo Quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP, khi thực hiện trả lương cho người lao động đã qua học nghề, doanh nghiệp phải đảm bảo trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

>> Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với hội kinh doanh nộp thuế theo phương pháp thuế khoán năm 2020
>> Ưu đãi lớn từ 8/11, cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể vay tối đa 02 tỷ đồng/dự án
>> Tiếp tục phấn đấu có 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025

8 nhóm lao động được coi là đã qua học nghề, đào tạo nghề

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP, người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề bao gồm:

– Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ;

lương 2020

– Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bằng giáo dục đại học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên;

– Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề;

– Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

– Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác;

– Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học;

– Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài;

– Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

Mức lương tối thiểu của người đã qua học nghề năm 2020

Cũng theo Nghị định này, cụ thể tại khoản 1 Điều 5, khi trả lương cho người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề, doanh nghiệp phải đảm bảo trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Và như vậy, từ năm 2020, mức lương tối thiểu của người đã qua học nghề, đào tạo nghề, trong đó có người có bằng đại học, cao đẳng tăng lên như sau:

lương 2020

Như vậy, tùy từng vùng, tiền lương của người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề nói chung và người lao động có bằng đại học nói riêng từ năm 2020 sẽ tăng thêm từ 160.500 – 256.800 đồng/tháng.

Như vậy, việc tăng lương cho người lao động, đặc biệt là người đã qua đào tạo giúp cho người lao động sống tốt hơn với thu nhập của bản thân mình.

>> Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với hội kinh doanh nộp thuế theo phương pháp thuế khoán năm 2020
>> Ưu đãi lớn từ 8/11, cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể vay tối đa 02 tỷ đồng/dự án
>> Tiếp tục phấn đấu có 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025

dùng thử phần mềm kế toán