Kiến thức Thủ tục hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho Công ty...

Thủ tục hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho Công ty mới thành lập

659
thủ tục thuế doanh nghiệp mới thành lập
Ảnh minh họa: Hỗ trợ pháp lý 100% cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Với doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp khá lo lắng với thủ tục thuế ban đầu gồm nhiều bước và nhiều giai đoạn khác nhau và làm việc với nhiều cơ quan. Dưới đây là những bước kế toán cần làm để hoàn thiện kê khai thuế ban đầu, thủ tục đăng ký thuế ban đầu.

>> 3 ưu tiên của hộ kinh doanh khi chuyển sang doanh nghiệp
>> Hướng dẫn chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp
>> 6 bí kíp giúp các doanh nghiệp siêu nhỏ khởi nghiệp thành công

Bước 1: Mở Tài khoản ngân hàng + Mua chữ ký số

Khi nhận được Giấy phép đăng ký kinh doanh trong ngày đầu tiên doanh nghiệp sẽ được cấp mã số thuế cho doanh nghiệp. Thời điểm này doanh nghiệp cần đăng ký ngay 1 Tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số. Do hầu hết tất cả các Chi cục thuế đều nhận hồ sơ khai thuế điện tử và Tiền thuế điện tử. Doanh nghiệp muốn nộp được thì phải đăng ký chữ ký số (để kê khai qua mạng) + Tài khoản ngân hàng (để nộp tiền thuế điện tử).

Doanh nghiệp cần lưu ý khi có Tài khoản ngân hàng thì nên triển khai đăng ký TK ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư. Đăng lý qua mạng trên trang: dangkyquamang.

Thời hạn là 10 ngày kể từ ngày phát sinh, khi doanh nghiệp đăng ký chậm sẽ bị phạt.

Bước 2: Kê khai + Nộp tiền thuế môn bài

Sau khi đã có chữ ký số và Tài khoản Ngân hàng, doanh nghiệp cần kê khai nộp thuế môn bài và nộp tiền thuế môn bài (Hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu sản xuất kinh doanh).

Doanh nghiệp có thể trên các phần mềm HTKK rồi kết xuất XML để nộp qua mạng hoặc Kê khai trực tuyến trên nhatokhai hoặc thuedientu.

Sau khi đã nộp Tờ khai thuế môn bài thành công thì doanh nghiệp phải nộp Tiền thuế môn bài, không sẽ nộp phạt.

Nếu các bạn muốn nộp thuế môn bài trực tiếp hoặc nộp qua kho bạc hao hoặc nộp qua địa điểm giao dịch ngân hàng nhà nước. Các doanh nghiệp liên hệ trước với Cơ quan thuế quản lý Doanh nghiệp để biết hình thức nhận thuế.

Bước 3: Lựa chọn phương pháp kê khai thuế GTGT + TNCN + Hóa đơn

Hiện nay có 2 phương pháp kê khai GTGT là khấu trừ và trực tiếp.

Có hai kỳ kê khai là theo tháng và theo quý (Những doanh nghiệp mới thành lập kê khai theo Quý).

Hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo quý là ngày thứ 30 tháng đầu tiên quý sau. Doanh nghiệp cần lựa chọn kê khai thuế GTGT theo pp nào thì tiếp đó mới lựa chọn được hóa đơn điện tử sử dụng.

Nếu Doanh nghiệp bạn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng. Hóa đơn bán hàng doanh nghiệp lên Chi cục thuế quản lý ND để làm thủ tục mua hóa đơn.

Thủ tục hồ sơ kê khai thuế

Ảnh minh họa: doanh nghiệp mới thành lập

Bước 4: Lựa chọn hình thức kế toán + Khấu hao TSCĐ

Bạn phải xác định được quy mô của doanh nghiệp để lựa chọn chế độ kế toán cho phù hợp. Một số quy định về kế toán cho phù hợp. Doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng chế độ kế toán theo Thống tư 200. Còn với doanh nghiệp siêu nhỏ, thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ.

Trường hợp bạn muốn thay đổi như Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200 nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế và thực hiện nhất quán trong năm tài chính.

Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ (nếu Doanh nghiệp bạn có TSCĐ):
Theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC: “Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện”.

>> 3 ưu tiên của hộ kinh doanh khi chuyển sang doanh nghiệp
>> Hướng dẫn chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp
>> 6 bí kíp giúp các doanh nghiệp siêu nhỏ khởi nghiệp thành công

dùng thử phần mềm kế toán