Kiến thức Thủ tục cho hộ cá thể đăng kí kinh doanh

Thủ tục cho hộ cá thể đăng kí kinh doanh

278
doanh nghiệp khởi nghiệp

Theo Tổng cục Thống kế (năm 2018), tính đến năm 2017, cả nước có trên 5,14 triệu hộ kinh doanh. Với số lượng lớn hộ kinh doanh, hộ cá thể đăng ký kinh doanh đã và đang chiếm vai trò quan trọng trong nền kinh tế khi theo số liệu của Tổng cục Thống kế năm 2013, hộ kinh doanh chỉ nắm giữ 3% tổng nguồn vốn kinh tế, nhưng chiếm tới 13% doanh thu của các tổ chức kinh doanh có đăng ký. Trong một số ngành như bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ tỷ lệ ở mức cao hơn đạt 21%.

Dưới đây là thủ tục hộ cá thể đăng ký kinh doanh với những bước cụ thể và những yêu cầu điều kiện rõ ràng cho hộ cá thể.

I. Hộ kinh doanh cá thể là gì? Đặc điểm của hộ kinh doanh

Điều 66 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP định nghĩa về hộ kinh doanh như sau: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi có năng lực hành vi dân dự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới 10 lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối hoạt động kinh doanh”.

Từ quy định nêu trên tại Điều 66 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP, có thể rút ra một số đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể như sau:

– Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân như đa phần các loại hình doanh nghiệp khác;

– Đăng ký hộ kinh doanh cá thể là hộ gia đình hoặc cá nhân, nhưng các thành viên của hộ kinh doanh đều là người Việt Nam.

– Hộ kinh doanh chỉ được phép kinh doanh tại một địa điểm.

– Hộ kinh doanh chỉ được phép sử dụng không quá 10 lao động.

dang-ky-ho-ca-the

II. Điều kiện và thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

a, Điều kiện đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Theo khoản 2 Điều 71 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chỉ được cấp cho hộ kinh doanh đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Tại Điều 6 của Luật Đầu tư, ngành, nghề kinh doanh không thuộc Danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh theo quy định.

Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố: Hộ kinh doanh và tên riêng. Tên riêng không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục.

Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 176/2012/TT-BTC, lệ phí đăng ký doanh nghiệp cá nhân trước ngày 20/9/2019 là 100.000 đồng\lần. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã thông qua Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần.

dang-ky-ho-ca-the

b, Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Tại Điều 71 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể như sau:

Hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Nội dung của giấy đăng ký hộ kinh doanh bao gồm: Tên hộ kinh doanh, địa chỉ, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại; email; ngành; nghề kinh doanh; số vốn kinh doanh; số lao động; Họ tên; chữ ký; địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp CMND hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh…

Tải mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh: Tại đây

2. Bản sao xác minh nhân thân

CMND hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình hoặc bản sao biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ nếu hộ do một nhóm cá nhân thành lập.

  • Về nơi nộp hồ sơ: Sau khi chuẩn bị các loại giấy tờ nêu trên, cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
  • Về thời gian làm thủ tục: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Sau 03 ngày làm việc mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ dung hồ sơ thì người đăng ký kinh doanh có quyền khiếu nại.

Trên đây bài viết đã nêu ra rất rõ ràn những thủ tục đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể và những giấy tờ doanh nghiệp cần chuẩn bị để phù hợp với yêu cầu khi đăng ký kinh doanh.

dùng thử phần mềm kế toán