Kiến thức Điều kiện thành lập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Điều kiện thành lập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

421
điều kiện thành lập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để thành lập cần đáp ứng những yêu cầu riêng. Dưới đây là những điều kiện thành lập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Các trường hợp không được thành lập doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 1, 2 điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 thì tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, trừ các trường hợp sau:

+ Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

+ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

điều kiện thành lập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Điều kiện thành lập doanh nghiệp theo mô hình tổ chức

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp có những mô hình sau:

+ Doanh nghiệp tư nhân: 1 cá nhân làm chủ

+ Công ty TNHH một thành viên: 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức làm chủ + Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 2 cá nhân/ tổ chức – không quá 50 cá nhân/ tổ chức + Công ty cổ phần: 3 cá nhân hoặc tổ chức trở lên ; Công ty hợp danh.

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh:

Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp quy định được quyền kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm và đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh:

(i) các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

(ii) các ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định

(iii) các ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề.

điều kiện thành lập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Xác định quy mô doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định

Khi chủ doanh nghiệp có ý tưởng thành lập doanh nghiệp cũng cần xác định quy mô doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Xác định quy mô doanh nghiệp nhỏ, như sau:

Đối với doanh nghiệp lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người, tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng và tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng.

Đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng.

Xác định quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, như sau:

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng, quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định khi số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người, tổng nguồn vốn của doanh nghiệp không quá 3 tỷ đồng, tổng doanh thu của doanh nghiệp không quá 3 tỷ đồng/năm.

Đối với doanh nghiệp thương mại – dịch vụ, quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định theo số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 10 người. Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp không quá 03 tỷ đồng và tổng doanh thu không quá 10 tỷ/đồng.

Việc xác đinh các yếu tố như mô hình tổ chức doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp định hình được mình đang ở đâu, chế độ kế toán như thế nào? quy định pháp luật đối với doanh nghiệp mình ra sao? nhằm xác định chính xác điều kiện thành lập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

dùng thử phần mềm kế toán