Kiến thức 4 ưu tiên cho mô hình doanh nghiệp siêu nhỏ dưới 10...

4 ưu tiên cho mô hình doanh nghiệp siêu nhỏ dưới 10 lao động tại Việt Nam

756
quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ

Mô hình doanh nghiệp siêu nhỏ đã không còn xa lạ với nhiều người. Doanh nghiệp siêu nhỏ đã và đang được hưởng những ưu tiên nhất định, đặc biệt là doanh nghiệp dưới 10 lao động tại Việt Nam. Dưới đây sẽ là 4 ưu tiên cho mô hình doanh nghiệp siêu nhỏ có số lượng lao động dưới 10 người.

>> Doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định theo những tiêu chí nào?
>> Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật
>> Xác định quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ

1. Không phải đăng ký nội quy lao động

Doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản được quy định rõ tại Điều 119 Bộ Luật Lao động 2012.

Cụ thể doanh nghiệp dưới 10 người lao động không cần ban hành nội quy lao động bằng văn bản; doanh nghiệp và người lao động tự thỏa thuận các nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và ghi trong trường hợp đồng lao động để thực hiện.

Việc doanh nghiệp không cần phải đăng kí nội quy lao động được quy định tại khoảng 4 Điều 10 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

2. Không cần tổ chức hội nghị người lao động

Khoản 1 Điều 14 Nghị định 60/2013/NĐ-CP quy định doanh nghiệp có từ 10 người lao động trở lên phải tổ chức hội nghị người lao động. Hội nghị này được tổ chức 12 tháng một lần và thảo luận về các nội dung như tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh; Điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc.

Theo đó, doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ dưới 10 lao động được miễn tổ chức hội nghị người lao động.

quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ

3. Được áp dụng thủ tục về thuế và kế toán đơn giản

Theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017, nếu doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ có dưới 10 lao động tham gia Bảo hiểm xã hội sẽ được áp dụng các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản.

Hiện nay, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư 133/2016/TT-BTC, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nêu trên được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần, được điều chỉnh sai sót trong báo cáo tài chính của các kỳ trước vào kỳ phát hiện sai sót…

Như vậy các doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu tối đa 3 tỷ đồng hoặc nguồn vốn tối đa 3 tỷ đồng đối với lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hay doanh thu tối đa 10 tỷ hoặc tổng vốn tối đa 3 tỷ đồng đối với doanh nghiệp lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

4. Được miễn thủ tục gửi thang, bảng lương

Nội quy được miễn thủ tục gửi thang, bảng lương nằm trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP. Cụ thể, theo dự thảo này, doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt trụ sở.

Cũng liên quan đến việc lập thang lương bảng lương của doanh nghiệp, theo Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, Nhà nước sẽ không can thiệp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp; theo đó các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương đang áo dụng hiện nay có thể bị bãi bỏ.

>> Doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định theo những tiêu chí nào?
>> Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật
>> Xác định quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ

dùng thử phần mềm kế toán