Kiến thức Quy định kế toán trưởng doanh nghiệp nhỏ

Quy định kế toán trưởng doanh nghiệp nhỏ

861
Doanh nghiệp nhỏ có cần kế toán trưởng?
45524035 - busy accountant working at home

Hiện nay, Việt Nam có 98,1% doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ đều quan tâm đến quy định về doanh nghiệp nhỏ có cần kế toán trưởng.

>> 5 phẩm chất của một kế toán trưởng cần có
>> Công ty không có kế toán trưởng có bị phạt không?
>> Những nghiệp vụ kế toán tiền lương nhất định phải biết

Doanh nghiệp nhỏ là gì? Thế nào là doanh nghiệp nhỏ?

Khi doanh nghiệp sở hữu điều kiện sau thì doanh nghiệp được xác định là doanh nghiệp nhỏ:

Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nhỏ có cần kế toán trưởng?

Doanh nghiệp nhỏ có cần kế toán trưởng?

Theo khoản 1 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp, hợp tác xã phải bố trí kế toán trưởng. Nếu chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này, doanh nghiệp phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Với các doanh nghiệp siêu nhỏ, theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Như vậy, các doanh nghiệp đều bắt buộc phải có kế toán trưởng, trừ doanh nghiệp siêu nhỏ.

Mức phạt với doanh nghiệp không có kế toán trưởng?

Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán có hiệu lực từ ngày 01/05/2018, doanh nghiệp sẽ phạt tiền từ 10 triệu – 20 triệu đồng nếu không tổ chức bộ máy kế toán, không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, kế toán trưởng theo quy định.

Trước đó, tại Nghị định 105/2013/NĐ-CP, có hiệu lực đến ngày 30/4/2018, vi phạm nêu trên chỉ bị phạt từ 05 triệu đồng – 10 triệu đồng.

>> 5 phẩm chất của một kế toán trưởng cần có
>> Công ty không có kế toán trưởng có bị phạt không?
>> Những nghiệp vụ kế toán tiền lương nhất định phải biết

dùng thử phần mềm kế toán