Kiến thức Gần 67.000 doanh nghiệp thành lập mới chỉ trong nửa năm 2019

Gần 67.000 doanh nghiệp thành lập mới chỉ trong nửa năm 2019

931
Ảnh minh họa: Tăng kỉ lục số lượng doanh nghiệp thành lập mới

Sáu tháng đầu năm 2019, có gần 67.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4% và có 21.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm trước. Đa phần các doanh nghiệp mới thành lập được nhận định là doanh nghiệp siêu nhỏ.

>> Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật
>> Thông tư số 132/2018/TT-BTC áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ
>> 5 điểm doanh nghiệp cần lưu ý về chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 132/2018/TT-BTC

Theo báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2019 vừa được Tổng Cục Thống kê công bố cho thấy, cả nước số lượng doanh nghiệp vào khoảng 67.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là hơn 860.000 tỉ đồng, tăng 4% về số doanh nghiệp và tăng hơn 32% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,8 tỉ đồng, tăng 28%.

Bên cạnh đó còn có 21.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng năm nay lên gần 88.600 doanh nghiệp.

Ảnh minh họa: Tăng kỉ lục số lượng doanh nghiệp thành lập mới

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm nay là 649.000 người, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 6 tháng đầu năm nay là 21.100 doanh nghiệp, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 21.800. Trong đó, có 11.000 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu từ năm 2018. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 7.800 doanh nghiệp, tăng 18%.

>> Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật
>> Thông tư số 132/2018/TT-BTC áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ
>> 5 điểm doanh nghiệp cần lưu ý về chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 132/2018/TT-BTC

dùng thử phần mềm kế toán

Theo MISA Startbooks Tổng hợp