Kiến thức Công ty không có kế toán trưởng có bị phạt không?

Công ty không có kế toán trưởng có bị phạt không?

2710
Ảnh minh họa: Quy định về mức phạt với doanh nghiệp không có kế toán trưởng

Nhiều doanh nghiệp cùng chung thắc mắc với câu hỏi: công ty tôi có cần phải có kế toán trưởng không? công ty không có kế toán trưởng có bị phạt không? Để giải đáp những thắc mắc về kế toán trưởng các doanh nghiệp có thể theo dõi quy định.

>> 5 phẩm chất của một kế toán trưởng cần có
>> Có nên học kế toán hay không?
>> Quy định kế toán trưởng doanh nghiệp nhỏ

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp… là người phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Kế toán thì: Đơn vị kế toán trong lĩnh vực kinh doanh bao gồm doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; ban quản lý dự án, đơn vị khác có tư cách pháp nhân do doanh nghiệp thành lập.

Quy định về kế toán trưởng

Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-Cp quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán quy định về kế toán trưởng, phụ trách kế toán như sau:

1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

2. Phụ trách kế toán:

a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

Mức phạt công ty không có kế toán trưởng

Điểm a Khoản 2 Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê người làm kế toán như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không tổ chức bộ mát kế toán của đơn vị kế toán; không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng theo quy định.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty bạn chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này công ty phải bố trí người làm kế toán trưởng.

>> 5 phẩm chất của một kế toán trưởng cần có
>> Có nên học kế toán hay không?
>> Quy định kế toán trưởng doanh nghiệp nhỏ

dùng thử phần mềm kế toán

Theo MISA Startbooks