Kiến thức Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp là gì?

Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp là gì?

1517
nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp tham mưu

Kế toán trưởng không chỉ là người đầu tầu đối với kế toán trong công ty mà còn phải thực hiện nhiều công việc quan trọng khác. Đây là vị trí mà rất nhiều kế toán viên hướng tới. Vậy nhiệm vụ của kế toán trưởng là gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây!

>> Những nguyên tắc trong kế toán nhất định bạn phải biết
>> 06 kỹ năng của kế toán nhất định cần có
>> 4 nguyên tắc vàng giúp doanh nghiệp siêu nhỏ quản lý chi phí hiệu quả

1. Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng là một chức danh kế toán trong doanh nghiệp. Trong một phòng kế toán, kế toán trưởng là người giữ chức vụ cao nhất. Chính vì vậy, ngoài những công việc liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ kế toán – tài chính, kế toán trưởng còn là người tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra công việc của các kế toán viên trong phòng kế toán.
Trong một doanh nghiệp, kế toán trưởng luôn làm việc dưới quyền của giám đốc tài chính.

nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

2. Nhiệm vụ của kế toán trưởng

a. Nhiệm vụ lãnh đạo – điều hành

Kế toán trưởng là người đứng đầu phòng kế toán và chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của phòng kế toán trong doanh nghiệp.

Kế toán trưởng sẽ dựa vào tình hình thực tế của công ty để lên kế hoạch và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ mà bộ phận kế toán sẽ thực hiện. Đồng thời kế toán trưởng phải thường xuyên kiếm tra và theo dõi quá trình thực hiện để tránh những sai sót và điều chỉnh kịp thời kế hoạch.

Kế toán trưởng có nhiệm vụ điều phối và phân công công việc cho các thành viên trong phòng kế toán và kiểm tra, giám sát công việc của từng thành viên. Định kỳ, kế toán trưởng sẽ nhận xét và đánh giá năng lực của các thành viên để khen thưởng và nhắc nhở.

Kế toán trưởng còn tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo kế toán của công ty. Vì kế toán trưởng là người nắm rõ nhất nhu cầu nhân lực kế toán của công ty trong từng thời kỳ, do đó sẽ có trách nhiệm phối hợp với phòng tuyển dụng để lựa chọn nhân viên phù hợp cũng như lên kế hoạch đào tạo chuyên môn cho các nhân viên kế toán nếu cần thiết.

Kế toán trưởng cũng cần thường xuyên tổ chức các buổi họp trong bộ phận kế toán để giải quyết những vấn đề phát sinh, đồng thời tham gia các buổi họp giao ban để nắm được mục tiêu chung của doanh nghiệp cũng như báo cáo tình hình hoạt động của phòng kế toán cho cấp trên.

nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp tham mưu

b. Nhiệm vụ tham mưu

Kế toán trường thường xuyên theo dõi các thông tin tài chính – kế toán của doanh nghiệp, chính vì vậy một trong những nhiệm vụ của kế toán trưởng là tham mưu cho các lãnh đạo cấp cao hơn. Kế toán trưởng sẽ đề xuất, kiến nghị những cách giải quyết các vấn đề tài chính trong doanh nghiệp. Đồng thời, kế toán trưởng cũng tư vấn cho lãnh đạo những giải pháp huy động và sử dụng vốn, giải pháp phòng ngừa rủi ro tài chính, giải pháp giảm thiểu chi phí,… cho công ty.

c. Nhiệm vụ chuyên môn

Kế toán trưởng phải trực tiếp quản lý hệ thống sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ của công ty. Cụ thể, nhiệm vụ của kế toán trưởng là theo dõi và kiếm tra hoạt động lập sổ sách kế toán, quy trình lập các tài liệu, sổ sách và hoạt động lưu trữ các sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ đó. Mọi sổ sách cần phải được đảm bảo tính chính xác và đúng theo quy định của pháp luật.

  • Định kỳ, thường là theo các quý và theo năm, kế toán trưởng sẽ phối hợp với các kế toán cấp dưới để lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp để cung cấp cho nội bộ công ty và các đối tượng bên ngoài.
  • Kế toán trưởng có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi các nguồn vốn của công ty cũng như các khoản chi tiêu, dòng tiền ra, dòng tiền vào để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và có những giải pháp nâng cao tình hình tài chính.
  • Kế toán trưởng cũng là người xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của doanh nghiệp nhằm cải thiện hiệu suất hoạt động của bộ phận kế toán.
  • Ngoại giao là một trong những nhiệm vụ quan trọng của kế toán trưởng. Thông thường kế toán trưởng sẽ là người liên hệ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, các cơ quan chức năng về các vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp.

>> Những nguyên tắc trong kế toán nhất định bạn phải biết
>> 06 kỹ năng của kế toán nhất định cần có
>> 4 nguyên tắc vàng giúp doanh nghiệp siêu nhỏ quản lý chi phí hiệu quả

dùng thử phần mềm kế toán