Kiến thức Tổng hợp các hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp siêu...

Tổng hợp các hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

1495
hệ thống tài khoản doanh nghiệp siêu nhỏ, hệ thống tài khoản theo thông tư 132/2018/TT-BTC, hệ thống kế toán áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán nào
he-thong-tai-khoan-doanh-nghiep-sieu-nho

Nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC quy định về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, trong đó hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính. Hệ thống tài khoản kế toán được cho là tối giản nhất, phù hợp với các doanh nghiệp siêu nhỏ quản lý tất cả các số liệu quan trọng như doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty.

>> Thông tư số 132/2018/TT-BTC áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ
>> Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì? Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 132/2018/TT-BTC
>> Ra mắt phần mềm kế toán đầu tiên cho doanh nghiệp siêu nhỏ MISA StartBooks.vn

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ
THEO THÔNG TƯ 132/2018/TT-BTC
(Áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế)

hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp siêu nhỏhệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp siêu nhỏhệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

* Việc xác định doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay theo các tiêu chí quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định như sau:

tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ

Mới đây, Công ty Cổ phần MISA – đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp phần mềm kế toán cho doanh nghiệp tại Việt Nam đã tiên phong phát triển một phần mềm kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ – MISA StartBooks.vn đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán cũng như những quy định của Thông tư 132/2018/TT-BTC . Phần mềm kế toán MISA StartBooks.vn dành riêng cho đối tượng doanh nghiệp siêu nhỏ nên các nghiệp vụ vô cùng đơn giản, giao diện trực quan và dễ sử dụng. Phần mềm phù hợp với các doanh nghiệp siêu nhỏ có kế toán tự thực hiện công tác kế toán và cả các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài.

>> Thông tư số 132/2018/TT-BTC áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ
>> Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì? Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 132/2018/TT-BTC
>> Ra mắt phần mềm kế toán đầu tiên cho doanh nghiệp siêu nhỏ MISA StartBooks.vn

dùng thử phần mềm kế toán