Kiến thức Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì? Chế độ kế toán doanh nghiệp...

Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì? Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 132/2018/TT-BTC

4116
doanh-nghiep-sieu-nho-la-gi
doanh nghiệp siêu nhỏ là gì

Doanh nghiệp siêu nhỏ là thế nào? Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ áp dụng chế độ kế toán gì. Bài viết dưới đây giúp các bạn hiểu rõ hơn các vấn đề kể trên.

>> 5 điểm doanh nghiệp cần lưu ý về chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 132/2018/TT-BTC
>> Doanh nghiệp siêu nhỏ có bắt buộc phải lập báo cáo tài chính?
>> So sánh chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ với chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì?

Theo quy định tại Điều 2 và Khoản 1 Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định cụ thể như sau:
Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì? Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí sau:

  •  Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
  •  Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

doanh nghiệp siêu nhỏ là gì?

2. Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định theo Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế hoặc, chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. Cụ thể:

  • Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế

– Số lượng tài khoản kế toán: 30 TK
– Hệ thống chứng từ: 6 mẫu biểu và 3 chứng từ khác
– Hệ thống sổ kế toán: 1 hình thức sổ nhật ký – sổ cái, 10 sổ chi tiết
– Hệ thống báo cáo: 2 Báo cáo (BS, PL), 2 phụ biểu (TB, Báo cáo thực nhiện nghĩa vụ NSNN)

  • Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

– Tài khoản kế toán: không bắt buộc mở, ghi đơn các nghiệp vụ kế toán
– Hệ thống chứng từ: 5 mẫu biểu và 3 chứng từ khác
– Hệ thống sổ kế toán: 4 sổ chi tiết
– Không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.

Có nhiều định nghĩa khác nhau về doanh nghiệp siêu nhỏ là gì và chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ ra sao, doanh nghiệp siêu nhỏ là thế nào. Hiện tại quy định pháp luật đã nêu rõ cho doanh nghiệp nắm bắt, doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt các thông tin này để thích ứng với thị trường.

>> 5 điểm doanh nghiệp cần lưu ý về chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 132/2018/TT-BTC
>> Doanh nghiệp siêu nhỏ có bắt buộc phải lập báo cáo tài chính?
>> So sánh chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ với chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

dùng thử phần mềm kế toán