Kiến thức So sánh chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ với chế...

So sánh chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ với chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

1589
so-sanh-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-sieu-nho
so sánh chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

Ngày 28/12/2018 Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nhằm giúp kế toán tại các đơn vị này đơn giản hơn trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ và báo cáo tài chính. Vậy so sánh với chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thông tư 133/2016/TT-BTC sẽ có những điểm khác biệt kể sau.

>> 5 điểm doanh nghiệp cần lưu ý về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ 
>> So sánh chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ với chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
>> 10 điều doanh nghiệp cần làm khi quản lý tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ

1. Hệ thống tài khoản kế toán

chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ với chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

2. Hệ thống sổ kế toán

So sánh các chế độ kế toán

3. Hệ thống chứng từ

chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

4. Hệ thống báo cáo

áp dụng chế độ kế toán DN siêu nhỏ

5. Cơ quan nộp và hạn nộp BCTC

áp dụng chế độ kế toán DN siêu nhỏ

>> 5 điểm doanh nghiệp cần lưu ý về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ 
>> So sánh chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ với chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
>> 10 điều doanh nghiệp cần làm khi quản lý tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ

dùng thử phần mềm kế toánNguồn bài viết: https://asp.misa.vn/kien-thuc/che-do-ke-toan/