DN-sieu-nho-co-bat-buoc-nop-BCTC

Doanh nghiệp siêu nhỏ có bắt buộc phải lập báo cáo tài chính?

Mới đây, Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nhằm giúp kế toán tại...
doanh-nghiep-sieu-nho

Doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định theo những tiêu chí nào?

Thế nào là doanh nghiệp siêu nhỏ và tiêu chí nào để xác định một doanh nghiệp là doanh nghiệp siêu nhỏ. Bài viết dưới đây sẽ nắm rõ...
quan-ly-tai-chinh-doanh-nghiep-sieu-nho

10 điều doanh nghiệp cần làm khi quản lý tài chính doanh nghiệp siêu...

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập là các doanh nghiệp siêu nhỏ, hầu hết chủ doanh nghiệp thường giao phó toàn bộ sổ sách kế toán cho...
DN-sieu-nho-khong-bat-buoc-ke-toan-truong

Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải có kế toán trưởng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, trong đó có quy định về tổ...
so-sanh-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-sieu-nho

So sánh chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ với chế độ kế...

Ngày 28/12/2018 Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nhằm giúp kế toán tại...
che-do-ke-toan-doanh-nghiep-sieu-nho

5 điểm doanh nghiệp cần lưu ý về chế độ kế toán doanh nghiệp...

Mới đây, ngày 28/12/2018 Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nhằm giúp kế...
thong-tu-132-2018-TT-BTC

Thông tư số 132/2018/TT-BTC áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp...

Mới đây, Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nhằm giúp kế toán đơn...