THỎA THUẬN SỬ DỤNG
NỀN TẢNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ – MISA StartBooks

Đây là thỏa thuận pháp lý giữa Khách hàng với Công ty Cổ phần MISA, quy định các điều khoản trong việc Khách hàng sử dụng Nền tảng kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ MISA StartBooks và các Dịch vụ gia tăng của MISA StartBooks. Thỏa thuận này là hợp đồng điện tử giữa Hai Bên. Bằng cách nhấp chuột vào nút “Đồng ý” khi đăng ký sử dụng, Khách hàng đồng ý rằng các điều khoản này sẽ được áp dụng nếu Khách hàng lựa chọn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ và thao tác nhấp chuột này tương đương với việc Hai Bên đã đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận.

Các thuật ngữ sử dụng trong thỏa thuận

a. MISA StartBooks: Là Nền tảng kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ do MISA cung cấp.

b. Dịch vụ gia tăng: Là các dịch vụ được kết nối/tích hợp vào MISA StartBooks, bao gồm: Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử, Dịch vụ hóa đơn điện tử…

c. Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử: Là dịch vụ ngân hàng điện tử được tích hợp trên MISA StartBooks giúp Khách hàng thực hiện các nghiệp vụ: Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền trực tuyến, Truy vấn số dư tài khoản, Tra cứu lịch sử giao dịch, Đối chiếu số liệu với ngân hàng.

d. Dịch vụ hóa đơn điện tử (meInvoice.vn): Là dịch vụ hóa đơn điện tử được tích hợp trên MISA StartBooks giúp Khách hàng: Thực hiện các nghiệp vụ quản lý, phát hành và lưu trữ hóa đơn điện tử.

e. MISA: Là Công ty Cổ phần MISA, nhà cung cấp MISA StartBooks và các Dịch vụ gia tăng của MISA StartBooks.

f. Ngân hàng: Là các ngân hàng hợp tác với MISA để cung cấp Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử.

g. Khách hàng: Là tổ chức hoặc cá nhân đứng ra đăng ký dùng thử hoặc trả tiền sử dụng MISA StartBooks và các Dịch vụ gia tăng của MISA StartBooks.

h. Hệ thống: Bao gồm các máy chủ đặt tại trung tâm dữ liệu của MISA, được cài đặt các phần mềm hệ thống và các phần mềm để cung cấp Dịch vụ gia tăng của MISA StartBooks.

i. Phí khởi tạo: Là khoản phí mà Khách hàng thanh toán một lần duy nhất cho MISA để khởi tạo sử dụng MISA StartBooks, Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử lần đầu tiên.

j. Phí thuê bao: Là khoản phí mà Khách hàng thanh toán cho MISA để bảo trì và duy trì MISA StartBooks, Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử, Dịch vụ hóa đơn điện tử hoạt động liên tục. Khoản phí này được tính theo năm và Khách hàng có thể thanh toán trước cho nhiều năm khi đặt mua.

k. Thời gian thuê bao: Là khoảng thời gian Khách hàng được cấp quyền sử dụng MISA StartBooks, Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử, Dịch vụ hóa đơn điện tử theo yêu cầu đăng ký và thỏa thuận thanh toán phí với MISA.

l. Gia hạn thuê bao: Là việc MISA cấp thêm thời gian sử dụng MISA StartBooks, Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử, Dịch vụ hóa đơn điện tử cho Khách hàng theo thỏa thuận giữa Hai Bên.

m. Thông tin phái sinh: Là các thông tin được tổng hợp, suy luận từ các thông tin gốc do Khách hàng tạo ra trong MISA StartBooks. Ví dụ: Thông tin phái sinh từ MISA StartBooks có thể là Báo cáo về chi tiêu trung bình hàng tháng, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử,…

Chương I: Các điều khoản sử dụng MISA StartBooks

Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

1.1. Sử dụng MISA StartBooks

 • a. Khách hàng có quyền sử dụng đầy đủ các tính năng của MISA StartBooks trong thời gian thuê bao còn hạn sử dụng.
 • b. Đối với mỗi thuê bao Khách hàng đã đăng ký và thanh toán tiền sử dụng thì sẽ được cấp một tài khoản theo thông tin đăng ký của Khách hàng để Khách hàng sử dụng và chứa dữ liệu của Khách hàng. Trường hợp Khách hàng muốn thay đổi lại tài khoản khác thì Khách hàng sẽ làm đề nghị đổi thông tin tài khoản theo quy định của MISA. Sau khi cấp tài khoản mới, MISA sẽ cắt thuê bao của tài khoản cũ để đảm bảo mỗi thuê bao của Khách hàng chỉ có một tài khoản duy nhất được duy trì.
 • c. Khách hàng không được phép sử dụng MISA StartBooks để thực hiện các hành vi cập nhật dữ liệu, gửi email, viết bài, truyền tải dữ liệu và các hành vi khác với mục đích sau:
  • Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản.
  • Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
  • Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.
  • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.
  • Vi phạm quy định của pháp luật.
 • d. Khi hết hạn thuê bao, Khách hàng sẽ không được đăng nhập để tiếp tục sử dụng MISA StartBooks.
 • e. Khi thuê bao quá hạn trên 30 ngày, nếu Khách hàng chưa làm thủ tục đăng ký và thanh toán tiền gia hạn thuê bao thì MISA sẽ làm thủ tục cắt thuê bao và xóa bỏ dữ liệu của Khách hàng. Khách hàng sẽ không sử dụng được MISA StartBooks nữa sau khi MISA đã cắt thuê bao.
 • f. Khi thực hiện cắt thuê bao, MISA sẽ thông báo qua email trong trường hợp:
  • Khách hàng không làm thủ tục đăng ký gia hạn, thanh toán với MISA nếu thuê bao quá hạn sử dụng trên 30 ngày.
  • Khách hàng yêu cầu cắt thuê bao.
  • Khách hàng vi phạm mục đích sử dụng MISA StartBooks được nêu trong thỏa thuận này.
  • Khách hàng vi phạm pháp luật và cơ quan có thẩm quyền yêu cầu MISA dừng cung cấp MISA StartBooks cho Khách hàng.

1.2. Giá cả và phương thức thanh toán

 • a. Lần đầu tiên khi bắt đầu sử dụng MISA StartBooks, Khách hàng thanh toán phí khởi tạo và phí thuê bao cho MISA.
 • b. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho MISA 100% giá trị của gói sản phẩm/dịch vụ mà Khách hàng chọn mua ngay sau khi Khách hàng gửi đơn đặt hàng cho MISA.
 • c. Thời điểm bắt đầu tính phí thuê bao được tính từ ngày MISA bàn giao cho Khách hàng thông tin truy cập vào MISA StartBooks căn cứ vào thông tin đăng ký của Khách hàng trên đơn đặt hàng.
 • d. Việc thanh toán phí thuê bao cho kỳ tiếp theo phải được thực hiện trước ngày hết hạn của kỳ thuê bao trước đó. MISA sẽ gửi thông báo về việc đóng phí thuê bao trực tiếp trên chính MISA StartBooks mà Khách hàng đang sử dụng (quy định tại điểm 1.5b của Điều này).
 • e. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho MISA bằng chuyển khoản hoặc thanh toán trực tuyến thông qua ngân hàng hoặc đối tác thứ ba.

1.3. Bàn giao sản phẩm, dịch vụ

 • a. Khách hàng chịu trách nhiệm đăng nhập vào MISA StartBooks để kiểm tra thời hạn sử dụng theo thông tin truy cập do MISA gửi thông báo qua email. Khi Khách hàng đăng nhập vào MISA StartBooks thì xem như MISA đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao sản phẩm và việc tính phí bắt đầu từ thời điểm này.
 • b. Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thiết bị, nhân lực và đường truyền theo đúng khuyến cáo của MISA ghi trong MISA StartBooks để tổ chức khai thác, vận hành MISA StartBooks.
 • c. Khách hàng chịu trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng MISA StartBooks đúng theo hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của MISA công bố trong MISA StartBooks.

1.4. Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng

 • a. Khách hàng chủ động xem, khai thác các tài liệu, phim hướng dẫn sử dụng ngay trong MISA StartBooks hoặc tại http://help.startbooks.vn, các trang hỗ trợ khác được công bố tại website https://startbooks.misa.vn.
 • b. Khi sử dụng dịch vụ tư vấn qua Tổng đài tư vấn hỗ trợ phần mềm MISA, Khách hàng chấp nhận trả cước phí điện thoại theo quy định của MISA công bố trên website https://startbooks.misa.vn.
 • c. Trường hợp Khách hàng có nhu cầu dịch vụ tư vấn hỗ trợ khác nằm ngoài phạm vi của hợp đồng này như hỗ trợ trực tiếp, dịch vụ tái đào tạo hướng dẫn sử dụng thì Hai Bên sẽ cùng thỏa thuận thống nhất về chi phí và phương thức thực hiện bằng văn bản bổ sung.

1.5. Bảo hành, bảo trì

 • a. Khách hàng đồng ý chấp nhận tất cả sự vá lỗi, sửa lỗi, nâng cấp, bảo trì cần thiết để các tính năng của dịch vụ hoạt động chính xác và đảm bảo tính bảo mật của dịch vụ. Trừ trường hợp khẩn cấp, MISA sẽ thông báo trước tới Khách hàng lịch trình của các hoạt động sửa lỗi, nâng cấp này.
 • b. Khi gần hết hạn sử dụng thuê bao MISA có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng trực tiếp trên chính MISA StartBooks như sau:
  • Trong vòng 30 ngày trước ngày hết hạn: Thông báo cho Khách hàng biết thời hạn còn lại của thuê bao và hướng dẫn Khách hàng thủ tục gia hạn thuê bao.
  • Khi hết hạn thuê bao, MISA sẽ thông báo cho Khách hàng biết thuê bao đã quá hạn và hướng dẫn Khách hàng làm thủ tục gia hạn thuê bao. Khách hàng sẽ không được đăng nhập để sử dụng MISA StartBooks khi hết hạn thuê bao.
  • Quá hạn trên 30 ngày, MISA sẽ thực hiện việc cắt thuê bao và xóa bỏ dữ liệu của Khách hàng.
 • c. Khách hàng có thể tự chủ động tra cứu thời hạn sử dụng của thuê bao đã sử dụng ngay trên MISA StartBooks theo tài liệu hướng dẫn sử dụng trên MISA StartBooks.

1.6. Dùng thử sản phẩm (Free trial)

 • a. Khách hàng có thể đăng ký tài khoản dùng thử tại website https://startbooks.misa.vn. Khi dùng thử MISA StartBooks, Khách hàng được:
  • Sử dụng đầy đủ mọi chức năng của MISA StartBooks.
  • Thời hạn sử dụng là 15 ngày.
 • b. MISA sẽ thông báo cho Khách hàng biết về thời hạn của tài khoản dùng thử MISA StartBooks như sau:
  • Trong vòng 07 ngày trước ngày hết hạn dùng thử, MISA sẽ thông báo cho Khách hàng biết về thời hạn dùng thử còn lại và hướng dẫn Khách hàng làm thủ tục đăng ký dùng chính thức.
  • Khi hết hạn dùng thử, MISA sẽ thông báo cho Khách hàng biết thuê bao dùng thử đã hết hạn và hướng dẫn Khách hàng làm thủ tục đăng ký dùng chính thức. Khách hàng sẽ không được đăng nhập để sử dụng MISA StartBooks khi hết hạn dùng thử.
  • Quá hạn dùng thử trên 30 ngày, MISA sẽ thực hiện việc cắt thuê bao và xóa bỏ dữ liệu dùng thử của Khách hàng.
 • c. Khi Khách hàng đăng ký sử dụng thử MISA StartBooks, MISA sẽ cung cấp miễn phí cho Khách hàng cho tới khi:
  • Hết thời hạn dùng thử.
  • Khách hàng chính thức dùng dịch vụ trước khi hết hạn dùng thử.
 • d. Khi hết thời hạn dùng thử, toàn bộ dữ liệu dùng thử của Khách hàng sẽ bị xóa bỏ khỏi hệ thống, trừ trường hợp Khách hàng đăng ký chuyển sang hình thức thuê bao chính thức và được MISA chấp nhận.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của MISA

2.1. Thanh toán

 • a. MISA có quyền điều chỉnh mức phí thuê bao theo giá thị trường và công bố trực tiếp trên website https://startbooks.misa.vn. Trong trường hợp Khách hàng đã thanh toán trước phí thuê bao cho nhiều kỳ thì mức phí thuê bao sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn thuê bao mà Khách hàng đã thanh toán.
 • b. MISA không chấp nhận hoàn trả bất kể chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán cho MISA sau khi MISA đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng.

2.2. Bàn giao sản phẩm, dịch vụ

 • MISA chịu trách nhiệm bàn giao cho Khách hàng quyền sử dụng MISA StartBooks trong vòng 07 ngày sau khi Khách hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho MISA.

2.3. Tư vấn và hỗ trợ

2.4. Bảo hành, bảo trì

 • a. MISA chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để Khách hàng có thể sử dụng được MISA StartBooks 24h/ngày và 7 ngày/tuần ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống. Thời gian ngưng hệ thống để bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ được MISA báo trước lịch thực hiện cho Khách hàng theo hình thức thông báo trực tiếp trên MISA StartBooks. Lịch bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ thực hiện theo định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc hàng năm và ưu tiên vào buổi đêm khi hệ thống ít sử dụng nhất.
 • b. MISA có trách nhiệm tiến hành khắc phục sự cố của hệ thống chậm nhất là 8h làm việc kể từ khi tiếp nhận được yêu cầu từ người sử dụng của Khách hàng.
 • c. MISA có trách nhiệm cập nhật phiên bản mới nhất của MISA StartBooks miễn phí cho Khách hàng sử dụng trong thời hạn thuê bao mà khách đã đăng ký và thanh toán cho MISA.

2.5. Dùng thử sản phẩm (Free trial)

 • MISA không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của Khách hàng liên quan tới quá trình dùng thử MISA StartBooks.

Chương II: Các điều khoản sử dụng Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

3.1. Sử dụng dịch vụ

 • a. Khách hàng có quyền đăng ký và sử dụng Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử trên MISA StartBooks với một hay nhiều Ngân hàng đã hợp tác với MISA trong thời gian thuê bao của Dịch vụ ngân hàng điện tử còn hạn sử dụng.
 • b. Trong suốt quá trình sử dụng Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử, Khách hàng cần tuân thủ quy định của Ngân hàng về việc mở và sử dụng tài khoản được đăng trên website của Ngân hàng, tuân thủ theo đúng khuyến cáo, hướng dẫn của MISA công bố trong MISA StartBooks và theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • c. Khách hàng chịu trách nhiệm đăng nhập vào Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử trên MISA StartBooks để kiểm tra thời hạn sử dụng theo thông tin truy cập do MISA gửi thông báo qua email. Khi Khách hàng đăng nhập vào Dịch vụ ngân hàng điện tử trên MISA StartBooks thì xem như MISA đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao sản phẩm và việc tính phí bắt đầu từ thời điểm này.
 • d. Trong trường hợp vì bất kỳ lý do gì mà việc vi phạm của Khách hàng dẫn tới Khách hàng bị xử phạt hành chính hoặc hình sự thì Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về việc vi phạm của mình.
 • e. Khách hàng cần biết và đồng ý rằng:
  • MISA không có quyền kiểm soát, truy cập hoặc biết được các thông tin về tài khoản hoặc thông tin giao dịch của Khách hàng.
  • Khách hàng sẽ không sử dụng được Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử với các ngân hàng chưa hợp tác với MISA.
  • MISA sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với trường hợp Khách hàng không sử dụng được Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử do lỗi từ hệ thống Ngân hàng gây ra.

3.2. Thanh toán

 • a. Lần đầu tiên khi bắt đầu sử dụng Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử Khách hàng cần thanh toán phí khởi tạo và phí thuê bao cho MISA.
 • b. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho MISA 100% giá trị của gói sản phẩm/dịch vụ mà Khách hàng chọn mua ngay sau khi Khách hàng gửi đơn đặt hàng cho MISA.
 • c. Thời điểm bắt đầu tính phí thuê bao được tính từ ngày MISA bàn giao cho Khách hàng thông tin truy cập vào Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử căn cứ vào email thông báo của MISA.
 • d. Việc thanh toán phí thuê bao cho kỳ tiếp theo phải được thực hiện trước ngày hết hạn của kỳ thuê bao trước đó. MISA sẽ gửi thông báo về việc đóng phí thuê bao trực tiếp trên chính Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử trên MISA StartBooks mà Khách hàng đang sử dụng.
 • e. MISA có quyền điều chỉnh mức phí thuê bao theo giá thị trường và công bố trực tiếp trên website: http://www.misa.com.vn. Trong trường hợp Khách hàng đã thanh toán trước phí thuê bao cho nhiều kỳ thì mức phí thuê bao sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn thuê bao mà Khách hàng đã thanh toán.
 • f. Khách hàng tự chủ động tra cứu thời hạn sử dụng của thuê bao đã sử dụng ngay trên Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử trên MISA StartBooks theo tài liệu hướng dẫn sử dụng của MISA StartBooks.
 • g. MISA không chấp nhận hoàn trả bất kể chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán cho MISA sau khi MISA đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng.

3.3. Tư vấn hỗ trợ

 • a. Khi có các vướng mắc liên quan đến số dư tài khoản tiền gửi, vấn đề phát sinh trong việc chuyển tiền, sao kê tài khoản, không đăng nhập được vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký thì Khách hàng chủ động liên hệ với Ngân hàng mở tài khoản để được xử lý.
 • b. Khi có các vướng mắc liên quan đến thao tác sử dụng các tính năng trên Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử như đã nêu trong tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm đã được cung cấp trên MISA StartBooks thì Khách hàng chủ động liên hệ với MISA thông qua các kênh hỗ trợ MISA đã công bố trên website misa.com.vn.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của MISA

4.1. Sử dụng dịch vụ

 • a. MISA không cam đoan, tuyên bố, hoặc đảm bảo rằng việc sử dụng Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử để thực hiện các giao dịch với ngân hàng sẽ giúp Khách hàng tránh được mọi lỗi vi phạm, rủi ro về việc sử dụng và quản lý tài khoản ngân hàng. MISA chỉ cung cấp công cụ để giúp Khách hàng thực hiện các giao dịch với ngân hàng được nhanh hơn, thuận tiện hơn, Khách hàng tự kiểm soát và chịu trách nhiệm về việc sử dụng và quản lý tài khoản ngân hàng theo quy định của ngân hàng và pháp luật.
 • b. Trong bất kỳ trường hợp nào MISA đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử trên MISA StartBooks.

4.2. Cập nhật, bảo hành, bảo trì

 • a. MISA chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để Khách hàng có thể sử dụng được Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử trên MISA StartBooks 24h/ngày và 7 ngày/tuần ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống. Thời gian ngưng hệ thống để bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ được MISA báo trước lịch thực hiện cho Khách hàng theo hình thức thông báo trực tiếp trên MISA StartBooks. Lịch bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ thực hiện theo định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc hàng năm và ưu tiên vào buổi đêm khi hệ thống ít sử dụng nhất.
 • b. MISA có trách nhiệm tiến hành khắc phục sự cố của hệ thống chậm nhất là 8h làm việc kể từ khi tiếp nhận được yêu cầu từ người sử dụng của Khách hàng.
 • c. Đối với các sự cố, nâng cấp từ hệ thống của Ngân hàng thì thời gian khắc phục, nâng cấp sẽ theo thông báo của Ngân hàng.
 • d. Khi gần hết hạn sử dụng thuê bao Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử trên phần mềm, MISA có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng trực tiếp trên chính Dịch vụ kết nối ngân hàngđiện tử trên MISA StartBooks như sau:
  • Trong vòng 30 ngày trước ngày hết hạn: Thông báo cho Khách hàng biết thời hạn còn lại của thuê bao và hướng dẫn Khách hàng thủ tục gia hạn thuê bao.
  • Khi hết hạn thuê bao, MISA sẽ thông báo cho Khách hàng biết thuê bao đã quá hạn và hướng dẫn Khách hàng thủ tục gia hạn thuê bao. Khách hàng không được sử dụng Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử khi hết hạn thuê bao.
  • Quá hạn trên 30 ngày, MISA sẽ thực hiện việc cắt thuê bao và xóa bỏ dữ liệu liên quan đến Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử của Khách hàng.

Chương III: Các điều khoản sử dụng Dịch vụ hóa đơn điện tử (meInvoice.vn)

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

5.1. Sử dụng dịch vụ

 • a. Khách hàng có quyền sử dụng Dịch vụ hóa đơn điện tử (meInvoice.vn) để khởi tạo, phát hành, sử dụng và lưu trữ hóa đơn điện tử. Trong suốt quá trình sử dụng Khách hàng cần tuân thủ theo đúng hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của MISA công bố trong MISA StartBooks.
 • b. Khách hàng có quyền sử dụng Dịch vụ hóa đơn điện tử (meInvoice.vn) để thực hiện việc khởi tạo, phát hành, sử dụng và lưu trữ hóa đơn điện tử nhưng phải tự chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về khởi tạo, phát hành, sử dụng và lưu trữ hóa đơn điện tử. Trong trường hợp vì bất kỳ lý do gì mà việc vi phạm của Khách hàng dẫn tới Khách hàng bị xử phạt hành chính hoặc hình sự thì Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về việc vi phạm của mình.
 • c. Khách hàng chịu trách nhiệm đăng nhập vào website meInvoice.vn theo tài khoản quản lý hóa đơn điện tử online MISA gửi qua email để kiểm tra, xác nhận thời hạn sử dụng và số lượng hóa đơn đã đăng ký. Khi Khách hàng đăng nhập vào tài khoản quản lý hóa đơn điện tử online trên website meInvoice.vn hoặc đăng nhập sử dụng nghiệp vụ hóa đơn điện tử trên MISA StartBooks thì xem như MISA đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao sản phẩm và việc tính phí bắt đầu từ thời điểm này.
 • d. Khi tiếp nhận bàn giao tài khoản truy cập từ MISA, Khách hàng có trách nhiệm thay đổi mật khẩu ngầm định ngay trong lần đầu tiên sử dụng dịch vụ.
 • e. Khi hết hạn thuê bao nhưng Khách hàng chưa sử dụng hết số lượng hóa đơn điện tử đã đăng ký, Khách hàng chỉ được sử dụng Dịch vụ hóa đơn điện tử (meInvoice.vn) để quản lý và lưu trữ hóa đơn điện tử đã phát hành nhưng không được phát hành tiếp các hóa đơn điện tử còn lại. Để sử dụng tiếp các hóa đơn điện tử còn lại, Khách hàng cần thanh toán phí gia hạn thuê bao theo thời gian thuê bao Khách hàng đăng ký thêm.
 • f. Khi Khách hàng sử dụng hết số lượng hóa đơn điện tử đã đăng ký nhưng thời gian thuê bao vẫn còn, Khách hàng vẫn được sử dụng Dịch vụ hóa đơn điện tử (meInvoice.vn) để quản lý và lưu trữ hóa đơn điện tử đã phát hành nhưng không được phát hành tiếp hóa đơn điện tử. Để tiếp tục phát hành hóa đơn Khách hàng cần thanh toán phí sử dụng hóa đơn cho số lượng hóa đơn điện tử Khách hàng đăng ký sử dụng thêm.

5.2. Thanh toán

 • a. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho MISA 100% giá trị của gói sản phẩm/dịch vụ mà Khách hàng chọn mua ngay sau khi Khách hàng gửi đơn đặt hàng cho MISA.
 • b. Hàng năm, MISA có quyền điều chỉnh mức phí thuê bao hàng năm theo giá thị trường và công bố trực tiếp trên website meInvoice.vn. Trong trường hợp Khách hàng đã thanh toán trước phí thuê bao nhiều năm thì mức phí thuê bao hàng năm sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn thuê bao mà Khách hàng đã thanh toán.
 • c. MISA không chấp nhận hoàn trả bất kể chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán cho MISA sau khi MISA đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng.

5.3. Tư vấn hỗ trợ

 • Khách hàng chủ động xem, khai thác các tài liệu, phim hướng dẫn sử dụng Dịch vụ hóa đơn điện tử (meInvoice.vn) đặt tại help.meinvoice.vn và các trang hỗ trợ khác được công bố tại website https://meinvoice.vn.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của MISA

6.1. Sử dụng dịch vụ

 • a. MISA không cam đoan, tuyên bố, hoặc đảm bảo rằng việc sử dụng sử dụng Dịch vụ hóa đơn điện tử (meInvoice.vn) để quản lý và phát hành hóa đơn điện tử sẽ giúp Khách hàng tránh được mọi lỗi vi phạm về việc sử dụng hóa đơn điện tử của Khách hàng. MISA chỉ cung cấp công cụ để giúp Khách hàng tin học hóa việc quản lý, phát hành và lưu trữ hóa đơn điện tử theo quy định của và pháp luật.
 • b. Trong bất kỳ trường hợp nào MISA đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ hóa đơn điện tử (meInvoice.vn) trên MISA StartBooks.

6.2. Cập nhật, bảo hành, bảo trì

 • a. MISA chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để Khách hàng có thể sử dụng được Dịch vụ hóa đơn điện tử (meInvoice.vn) 24h/ngày và 7 ngày/tuần ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống. Thời gian ngưng hệ thống để bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ được MISA báo trước lịch thực hiện cho Khách hàng theo hình thức thông báo trực tiếp trên MISA StartBooks. Lịch bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ thực hiện theo định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc hàng năm và ưu tiên vào buổi đêm khi hệ thống ít sử dụng nhất.
 • b. MISA có trách nhiệm tiến hành khắc phục sự cố của hệ thống chậm nhất là 8h làm việc kể từ khi tiếp nhận được yêu cầu từ người sử dụng của Khách hàng.
 • c. Khách hàng đồng ý chấp nhận tất cả sự vá lỗi, sửa lỗi, nâng cấp, bảo trì cần thiết để các tính năng của dịch vụ hoạt động chính xác và đảm bảo tính bảo mật của dịch vụ. Trừ trường hợp khẩn cấp, MISA sẽ thông báo trước tới Khách hàng lịch trình của các hoạt động sửa lỗi, nâng cấp này.
 • d. Khi gần hết hạn sử dụng thuê bao, MISA có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng trực tiếptrên chính Dịch vụ hóa đơn điện tử (meInvoice.vn) như sau:
  • Trong vòng 30 ngày, 15 ngày, 07 ngày, 03 ngày, 01 ngày trước khi hết hạn: Thông báo cho Khách hàng biết thời gian thuê bao còn lại, cảnh báo cho Khách hàng biết khi hết hạn sử dụng thuê bao Khách hàng chỉ được sử dụng MISA StartBooks để quản lý và lưu trữ hóa đơn điện tử đã phát hành, không thể phát hành tiếp hóa đơn điện tử và hướng dẫn Khách hàng thủ tục gia hạn thuê bao.
  • Khi hết hạn thuê bao: Thông báo cho Khách hàng biết thời gian thuê bao đã hết và hướng dẫn Khách hàng thủ tục gia hạn thuê bao. MISA StartBooks chỉ cho phép quản lý và lưu trữ hóa đơn điện tử đã phát hành, không cho phép phát hành tiếp hóa đơn điện tử khi hết hạn thuê bao.
 • e. Khi sử dụng gần hết số lượng hóa đơn điện tử đã đăng ký, MISA có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng trực tiếp trên chính Dịch vụ hóa đơn điện tử (MeInvoice.vn) như sau:
  • Khi số lượng hóa đơn còn 10%, 5%, 1% so với tổng số lượng hóa đơn Khách hàng đã đăng ký của kỳ gần nhất: Thông báo cho Khách hàng biết số lượng hóa đơn còn lại, cảnh báo Khách hàng sau khi sử dụng hết hóa đơn sẽ không thể phát hành tiếp hóa đơn điện tử và hướng dẫn Khách hàng thủ tục mua thêm hóa đơn.
  • Khi sử dụng hết số lượng hóa đơn đã đăng ký: Thông báo cho Khách hàng biết Khách hàng đã sử dụng hết số lượng hóa đơn điện tử đã đăng ký, Khách hàng chỉ được sử dụng Dịch vụ hóa đơn điện tử (MeInvoice.vn) để quản lý và lưu trữ hóa đơn điện tử đã phát hành, không thể phát hành tiếp hóa đơn điện tử và hướng dẫn Khách hàng thủ tục mua thêm hóa đơn.

Chương IV: Các điều khoản về bảo mật, bản quyền và điều khoản chung

Điều 7: Bảo mật

7.1. MISA sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu Khách hàng. MISA cam kết sẽ không:

 • a. Sửa đổi dữ liệu Khách hàng.
 • b. Không tiết lộ dữ liệu Khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được Khách hàng cho phép.
 • c. Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ.

7.2. MISA có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về dữ liệu của Khách hàng và không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác ngoại trừ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước. MISA không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của Khách hàng do Khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra.

7.3. Khách hàng có trách nhiệm xác định và xác thực quyền của tất cả những người dùng truy nhập vào dữ liệu của Khách hàng.

7.4. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin tài khoản người dùng.

7.5. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động thực hiện bởi các tài khoản người dùng của Khách hàng.

7.6. Trong phạm vi của thỏa thuận này, “Thông tin bí mật” bao gồm: Dữ liệu của Khách hàng, công nghệ độc quyền của mỗi bên, quy trình nghiệp vụ và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, thiết kế, và toàn bộ quá trình trao đổi giữa Hai Bên liên quan đến dịch vụ. Bất kể những điều đã đề cập ở trên, “Thông tin bí mật” không bao gồm các thông tin mà:

 • a. Được công chúng biết tới.
 • b. Được biết tới trong ngành trước khi tiết lộ.
 • c. Được công chúng biết tới không phải do lỗi của bên nhận thông tin.
 • d. Dữ liệu tổng hợp trong đó không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nào cụ thể của Khách hàng.

7.7. Khách hàng và MISA thỏa thuận việc đảm bảo bí mật thông tin bao gồm:

 • a. Thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ bí mật cho tất cả các “Thông tin bí mật”.
 • b. Không sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận của bên có quyền sở hữu đối với “Thông tin bí mật”.
 • c. Không sử dụng “Thông tin bí mật” mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài mục đích thực hiện thỏa thuận này.

Điều 8: Bản quyền phần mềm và dữ liệu

8.1. MISA là chủ sở hữu và có toàn quyền tác giả Nền tảng kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ – MISA StartBooks và các Dịch vụ gia tăng của MISA StartBooks.

8.2. Khách hàng có quyền sử dụng MISA StartBooks và các Dịch vụ gia tăng của MISA StartBooks để tạo dữ liệu phục vụ hoạt động của đơn vị trong suốt quá trình sử dụng.

8.3. Khách hàng đồng ý rằng sản phẩm/dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn: giao diện người sử dụng, đoạn âm thanh, đoạn video, nội dung hướng dẫn sử dụng và phần mềm được sử dụng để thực hiện sản phẩm/dịch vụ thuộc sở hữu riêng của MISA được bảo hộ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ và quyền tác giả. Khách hàng thỏa thuận sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách thức nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng sản phẩm/dịch vụ theo Thỏa thuận này. Không có phần nào trong sản phẩm/dịch vụ có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo các điều khoản này.

8.4. Khách hàng đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên sản phẩm/dịch vụ theo bất cứ phương cách nào, và không khai thác sản phẩm/dịch vụ theo bất cứ phương thức không được phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xâm phạm hoặc tạo gánh nặng lên dung lượng của hệ thống mạng.

8.5. Việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ hoặc bất cứ phần nào của sản phẩm/dịch vụ trừ khi việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ đã được cho phép trong thỏa thuận này, đều bị nghiêm cấm và xâm phạm đến các quyền sở hữu trí tuệ của người khác, và Khách hàng có thể phải chịu các hình phạt dân sự và hình sự bao gồm cả việc bồi thường thiệt hại bằng tiền có thể được áp dụng đối với việc xâm phạm quyền tác giả.

8.6. Để MISA có thể xử lý các yêu cầu hỗ trợ của Khách hàng, Khách hàng đồng ý cho MISA quyền xử lý dữ liệu của Khách hàng.

Điều 9: Phạm vi giới hạn trách nhiệm của MISA trong sử dụng phần mềm

9.1. MISA có quyền nhưng không có nghĩa vụ nào trong việc thực hiện các hành động khắc phục nếu như có bất cứ nội dung nào mà Khách hàng vi phạm các điều được liệt kê trong thỏa thuận này. MISA không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Khách hàng trong các tình huống MISA thực hiện hành động khắc phục. Khách hàng là người duy nhất chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng, tính toàn vẹn, hợp pháp, tin cậy và phù hợp đối với tất cả dữ liệu của mình.

9.2. MISA có thể đề nghị và Khách hàng có thể lựa chọn đồng ý sử dụng các tính năng chưa được phát hành rộng rãi và chưa được kiểm duyệt hoàn toàn về mặt chất lượng theo quy trình của MISA (các chức năng Beta). Mục đích của việc này là để Khách hàng kiểm duyệt và cung cấp phản hồi cho MISA. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro khi sử dụng các chức năng này. MISA không đảm bảo về tính đúng đắn, đầy đủ của các chức năng Beta cũng như không chịu trách nhiệm cho các lỗi sai hoặc thiệt hại gây ra do việc sử dụng các chức năng Beta.

Điều 10: Thông tin, thông báo

Trong quá trình sử dụng, Khách hàng đồng ý nhận các thông tin/ thông báo do MISA gửi với nội dung và phương thức như sau:

10.1. Nội dung các thông báo bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại thông tin như sau:

 • a. Thông tin về các tính năng mới của sản phẩm.
 • b. Thông tin về các phiên bản mới của sản phẩm.
 • c. Thông tin về các sản phẩm có liên quan.
 • d. Thông tin về nội dung các bài báo hoặc bản tin mà MISA cho rằng có thể hữu ích cho Khách hàng trong quá trình hoạt động.

10.2. Phương thức gửi thông báo bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hình thức sau:

 • a. Thông báo trực tiếp trên màn hình sản phẩm.
 • b. Thông báo qua ứng dụng MISA Cloud Center.
 • c. Thông báo qua email.
 • d. Thông báo qua tin nhắn trên điện thoại di động.
 • e. Thông báo qua điện thoại.
 • f. Thông báo qua văn bản.
 • g. Thông báo bằng cách gặp trao đổi trực tiếp.
 • h. Các hình thức thông báo khác.

Điều 11: Thông tin phái sinh

MISA được quyền sử dụng thông tin phái sinh từ một phần hoặc toàn bộ thông tin do Khách hàng tạo ra khi sử dụng sản phẩm của MISA để phục vụ cho các mục đích nghiên cứu cải tiến sản phẩm, thị trường, thói quen tiêu dùng và các mục đích khác có thể mang lại lợi nhuận hoặc không mang lại lợi nhuận. MISA cam kết các thông tin phái sinh này không chứa đựng bất cứ dữ liệu cụ thể nào liên quan đến thông tin cá nhân của Khách hàng (tên, số điện thoại), các giao dịch cụ thể hoặc các bí mật sản xuất kinh doanh (đã mô tả trong mục 1).

Điều 12: Giới hạn trách nhiệm pháp lý khi MISA cung cấp sản phẩm

12.1. MISA không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc Khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của MISA sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc sản phẩm/dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu Khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên sản phẩm/dịch vụ và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của sản phẩm/dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng) sẽ không có virus hoặc không có thành phần gây hại.

12.2. MISA không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. Dịch vụ của MISA được cung cấp cho Khách hàng dưới dạng “theo hiện trạng – as is” và “có sẵn – as available” cho Khách hàng sử dụng. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem sản phẩm/dịch vụ hoặc thông tin được tạo ra từ sản phẩm/dịch vụ là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của Khách hàng.

12.3. Trong bất cứ trường hợp nào MISA đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, lợi nhuận, lợi thế kinh doanh, ngừng việc, mất mát dữ liệu do hậu quả của:

 • a. Việc sử dụng hoặc không thể sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
 • b. Bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với sản phẩm/dịch vụ.
 • c. Truy cập không được phép hoặc biến đổi các dữ liệu.
 • d. Xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua sản phẩm/dịch vụ.
 • e. Các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với sản phẩm/dịch vụ.
 • f. Bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến sản phẩm/dịch vụ.

12.4. Trong trường hợp sản phẩm của MISA có sử dụng dịch vụ của bên thứ ba như thông tin dự báo thời tiết, chứng khoán, tỉ giá, …, MISA cam kết không tính phí nhưng không đảm bảo về tính đúng sai của các thông tin trong các ứng dụng/ dịch vụ hoặc nếu bên thứ 3 có cập nhật hệ thống mà dẫn đến mất sự ổn định hoặc ngưng trệ dịch vụ. Vì vậy, người dùng phải tự cân nhắc khi sử dụng các dịch vụ này.

12.5. MISA được miễn trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ được nêu trong thỏa thuận này đối với các trường hợp bất khả kháng ghi trong thỏa thuận này.

Điều 13: Trách nhiệm xử lý sự cố an ninh

13.1. Trong trường hợp Khách hàng phát hiện ra các sự cố an ninh của sản phẩm, dịch vụ MISA, Khách hàng có trách nhiệm thông báo ngay với MISA bằng cách ấn nút Phản hồi ngay trên giao diện sản phẩm hoặc gọi điện đến Tổng đài tư vấn hỗ trợ. Các sự cố an ninh của sản phẩm, dịch vụ MISA bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp sau:

 • a. Bị mất hoặc thay đổi dữ liệu trên sản phẩm, dịch vụ mà không biết nguyên nhân.
 • b. Bị gián đoạn không sử dụng được sản phẩm, dịch vụ.
 • c. Nghi ngờ bị hacker tấn công.

13.2. Khi xảy ra sự cố an ninh thông tin liên quan đến của sản phẩm, dịch vụ MISA cung cấp cho Khách hàng, MISA sẽ có trách nhiệm tổ chức điều tra để xử lý sự cố và khôi phục hoạt động cho Khách hàng. Trong quá trình điều tra và khắc phục sự cố, Khách hàng sẽ có trách nhiệm tham gia nếu MISA có thể yêu cầu.

Điều 14: Trường hợp bất khả kháng

Trong trường hợp bất khả kháng Hai Bên không có nghĩa vụ phải thực hiện trách nhiệm của mình trong thỏa thuận này. Hai Bên nhất trí coi các trường hợp sau là bất khả kháng:

14.1. Thiên tai: lũ lụt, động đất, sét đánh … hoặc do hỏa hoạn, chiến tranh, mất trộm, mất điện… dẫn đến việc hư hỏng sản phẩm, dịch vụ và mất dữ liệu.

14.2. Tin tặc (hacker), vi rút máy tính (virus) tấn công vào máy tính của Khách hàng làm ngừng trệ, tắc nghẽn hoặc phá hủy sản phẩm, dịch vụ và dữ liệu.

14.3. Các sự cố bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

Điều 15: Thời hạn của thỏa thuận

15.1. Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày Khách hàng đồng ý và chấm dứt khi:

 • a. Khách hàng gỡ bỏ sản phẩm, dịch vụ và dữ liệu ra khỏi máy tính và không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA nữa.
 • b. Khách hàng giải thể, phá sản không dùng sản phẩm, dịch vụ của MISA nữa.
 • c. MISA đã phát hành sản phẩm, dịch vụ mới thay thế cho sản phẩm, dịch vụ này được công bố công khai trên website http://www.misa.com.vn về việc dừng bảo trì và phát triển.

15.2. MISA có quyền tạm ngừng việc sử dụng của Khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ trong các trường hợp sau: MISA cho rằng dịch vụ đang được Khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Khách hàng gây nguy hại tới MISA và những người khác.

15.3. Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • a. MISA đơn phương chấm dứt thỏa thuận do Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho MISA theo thỏa thuận giữa Hai Bên.
 • b. MISA đơn phương chấm dứt thỏa thuận theo yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.
 • c. Khách hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt thỏa thuận thuê bao cho MISA bằng văn bản.

15.4. MISA không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên.

Điều 16: Sửa đổi, bổ sung thỏa thuận

16.1. MISA có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong thỏa thuận sử dụng dịch vụ và được công bố trên website https://startbooks.misa.vn, trên MISA StartBooks và trong các Dịch vụ gia tăng của MISA StartBooks.

16.2. Trường hợp Khách hàng không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bổ sung đó, Khách hàng có thể ngừng sử dụng MISA StartBooks hoặc ngưng sử dụng các Dịch vụ gia tăng của MISA StartBooks.

Điều 17: Căn cứ pháp lý

Điều 18: Điều khoản chung

18.1. Trong quá trình thực hiện thỏa thuận nếu có vấn đề gì phát sinh, Hai Bên cùng bàn bạc, thống nhất và ký kết thành văn bản bổ sung. Văn bản bổ sung này là phần không thể tách rời của thỏa thuận.

18.2. Trong trường hợp nảy sinh tranh chấp mà Hai Bên không thể cùng nhau thương lượng giải quyết được thì Hai Bên cùng thống nhất mang ra Tòa án có thẩm quyền trên địa bàn TP Hà Nội để giải quyết.