Tags Doanh nghiệp siêu nhỏ có bắt buộc phải lập BCTC
DN-sieu-nho-co-bat-buoc-nop-BCTC

Doanh nghiệp siêu nhỏ có bắt buộc phải lập báo cáo...

Mới đây, Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ...