Kiến thức Ưu đãi lớn từ 8/11, cơ sở sản xuất, kinh doanh có...

Ưu đãi lớn từ 8/11, cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể vay tối đa 02 tỷ đồng/dự án

313
cơ sở kinh doanh

Tại Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm theo hướng dẫn nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động.

Theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Thời hạn vay vốn cũng được tăng từ không quá 60 tháng lên tối đa 120 tháng.

cơ sở sản xuất kinh doanh

Trước đó, theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay 01 dự án tối đa là 01 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 50 triệu đồng.

Về điều kiện bảo đảm tiền vay, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP quy định đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Về lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động (tại khoản 1 Điều 12 Luật Việc làm), Nghị định số 74/2019/NĐ-CP sửa đổi theo hướng tăng từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo.

Việc tạo điều kiện cho cơ sở kinh doanh được vay số vốn lên tới 2 tỷ đồng/1 dự án giúp cho các dự án có nhiều cơ hội mở rộng và phát triển, giúp các cơ sở kinh doanh có thêm động lực trong sản xuất và bứt phá thành doanh nghiệp.

dùng thử phần mềm kế toán