Kiến thức Quy định về xuất hóa đơn đỏ đối với hộ kinh doanh...

Quy định về xuất hóa đơn đỏ đối với hộ kinh doanh cá thể

1386
hộ cá thể có thể xuất hóa đơn đỏ

Nhiều hộ kinh doanh hiện nay vẫn chưa hết băn khoắn với quy định liên quan đến việc “Hộ cá thể có thể xuất hóa đơn?”. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp lại quy định giúp hộ kinh doanh hiểu về quy định khi xuất và sử dụng hóa đơn đỏ.

>> Thủ tục hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho Công ty mới thành lập
>> Hệ thống File Excel cho doanh nghiệp siêu nhỏ
>> 5 quy định kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cần nắm vững

Hóa đơn đỏ hay còn được gọi là hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn VAT), được dùng khi muốn xuất cho người mua và người sử dụng dịch vụ.

Hộ cá thể có thể xuất hóa đơn?

Tại Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC, hóa đơn VAT được định nghĩa là loại hóa đơn chỉ dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) thep phương pháp khấu trừ trong các hoạt động:

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nội địa

– Hoạt động vận tải quốc tế

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

Trong khi đó, theo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013, phương pháp khấu trừ chỉ được áp dụng đối với:

– Các cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 01 tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.

– Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.

Như vậy, hộ kinh doanh không được khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; do đó, không phải là đối tượng được xuất hóa đơn đỏ. Nếu muốn xuất hóa đơn đỏ hộ kinh doanh phải chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.

hộ cá thể có thể xuất hóa đơn đỏ

Cách thức xuất hóa đơn của hộ kinh doanh cá thể

Theo điểm b, khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2014-BTC, hộ kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu thuộc đối tượng được mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư trên quy định rõ về việc bán hóa đơn của cơ quan thuế như sau:

– Số lượng hóa đơn cơ quan thuế bán cho hộ kinh doanh lần đầu tối đa là 01 quyển 50 số cho mỗi loại hóa đơn.

– Đối với các lần mua sau, sau khi kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình khai kê khai nộp thuế và đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho hộ kinh doanh trong ngày với số lượng không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

– Trường hợp hộ kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì được mua hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không phải nộp tiền.

Như vậy, dù không thể xuất hóa đơn đỏ như doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể xuất hóa đơn theo cơ quan thuế bán theo tháng.

>> Thủ tục hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho Công ty mới thành lập
>> Hệ thống File Excel cho doanh nghiệp siêu nhỏ
>> 5 quy định kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cần nắm vững

dùng thử phần mềm kế toán