Kiến thức Xác định quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ

Xác định quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ

377
quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì và cách xác định quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ như thế nào. Đây là hai nội dung sẽ được làm rõ trong bài viết dưới đây.

>> Doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định theo những tiêu chí nào?
>> Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì? Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 132/2018/TT-BTC
>> Doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán theo thông tư nào?

Căn cứ theo nghị định NĐ 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ được nêu đã phân loại rõ những tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, theo đó:

I. Quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ trong doanh nghiệp nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủysản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng. Theo quy định tại NĐ 39/2018/NĐ-CP quy định rõ về quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ như sau:

  • Số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người.
  • Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp không quá 03 tỷ đồng;
  • Tổng doanh thu của doanh nghiệp không quá 03 tỷ đồng/năm.

quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ

II. Quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ trong doanh nghiệp thương mại – dịch vụ

Do tính chất doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại – dịch vụ thường có doanh thu cao hơn các doanh nghiệp lĩnh vực nông – lâm – nghiệp, công nghiệp – xây dựng nên quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ cũng được xác định lớn hơn, cụ thể:

  • Số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 10 người.
  • Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp không quá 03 tỷ đồng.
  • Tổng doanh thu: không quá 10 tỷ/đồng.

Hiện nay, theo thống kê, hiện nay Việt Nam có 98,1% doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm tỷ lệ cao. Với mục tiêu từ nay đến 2020, Chính phủ đang phấn đấu có 1 triệu doanh nghiệp, Chính phủ đang tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp nhằm đạt các ưu đãi liên quan đến thuế, thủ tục hành chính ….

Quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ 2

III. Lưu ý quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ

Như vậy để biết doanh nghiệp đó quy mô gì, cần xác định rõ 3 yếu tố về số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tổng nguồn vốn và tổng doanh thu. Việc xác định rõ các yếu tố trên giúp doanh nghiệp xác định rõ doanh nghiệp mình đang đứng ở vị trí nào. Dưới đây là một số lưu ý về các yếu tố trên:

+ Số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội: Số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bằng tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của năm chia cho số tháng trong năm. Nếu doanh nghiệp hoạt động chưa đến 01 năm thì số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân được tính bằng tổng số lao động tham gia bảo hiểm của các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.

+ Tổng nguồn vốn: xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế. Nếu doanh nghiệp dưới 01 năm hoạt động, tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng hỗ trợ.

+ Tổng doanh thu tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp và được xác định trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế. Nếu doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm hoặc trên 01 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn quy định tại Điều 9 Nghị định 39/2018.

Khi xác định được quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, kế toán cần thực hiện đúng theo Thông tư 132 về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

>> Doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định theo những tiêu chí nào?
>> Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì? Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 132/2018/TT-BTC
>> Doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán theo thông tư nào?

dùng thử phần mềm kế toánTheo MISA Startbooks