Kiến thức Công ty nào cần kế toán trưởng?

Công ty nào cần kế toán trưởng?

456
phẩm chất của kế toán trưởng về tính trung thực

Trước đây, theo Nghị định 174/2016/NĐ-CP thì công ty nào cũng phải bố trí vị trí kế toán trưởng. Các doanh nghiệp mới thành lập thì được bố trí người phụ trách trong thời gian tối đa là 12 tháng. Hết 12 tháng doanh nghiệp phải bố trí kế toán trưởng. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay một số công ty không cần kế toán trưởng.

>> Doanh nghiệp siêu nhỏ được thuê dịch vụ làm kế toán
>> Thông tư số 132/2018/TT-BTC áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ
>> Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp còn 15% đến 17% cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Quy định về kế toán trưởng doanh nghiệp

Tuy nhiên hiện nay, theo quy định mới về chế độ kế toán với doanh nghiệp siêu nhỏ, các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của Luật về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ được bố trí người phụ trách kế toán thay cho kế toán trưởng.

Như vậy, doanh nghiệp siêu nhỏ không cần phải có kế toán trưởng, còn lại các doanh nghiệp khác phải chấp hành theo quy định của pháp luật. Với doanh nghiệp siêu nhỏ, theo quy định hiện nay, doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng với số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 10 người, tổng nguồn vốn không quá 03 tỷ đồng, tổng doanh thu không quá 3 tỷ đồng/năm.

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội: bình quân năm không quá 10 người, tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng, tổng doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.

Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn quy định tại điểm a,c,d khoản 1 Điều 54 Luật kế toán và không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định tại điều 19  Nghị định 174/2016/NĐ-CP

Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong doanh nghiệp phải có trình độ đại học trở lên, trừ trường hợp Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp Luật Việt Nam không có vốn nhà nước, có vốn Điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng.

nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp tham mưu

Tiêu chuẩn kế toán trưởng

Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này; có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ cấp trung trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng; có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vị về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất 3 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Những người không được làm kế toán: Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích.

Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp Luật, của người đứng đầu, của giám đốc hoặc tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp Luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Người đang làm quản lý, Điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp Luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

>> Doanh nghiệp siêu nhỏ được thuê dịch vụ làm kế toán
>> Thông tư số 132/2018/TT-BTC áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ
>> Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp còn 15% đến 17% cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

dùng thử phần mềm kế toán

Theo MISA Startbooks