Kiến thức Chi phí không có hóa đơn GTGT đầu vào, xử lý như...

Chi phí không có hóa đơn GTGT đầu vào, xử lý như thế nào?

929
xu-ly-chi-phi-doanh-nghiep-khong-co-hoa-don

Các khoản chi phí không có hóa đơn GTGT đầu vào luôn khiến các kế toán phải vất vả vì nếu không được xử lý, những chi phí đó sẽ không được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Dưới đây là cách xử lý chi phí không có hóa đơn trong các trường hợp khác nhau mà kế toán có thể tham khảo để xử lý vấn đề trên.

>> 05 lưu ý quan trọng trong năm 2019 doanh nghiệp không nên bỏ qua
>> Cách đọc báo cáo tài chính siêu tốc chỉ với 03 biểu mẫu
>> 7 bước cơ bản trong quy trình tính giá thành

1. Xử lý chi phí không có hóa đơn khi doanh nghiệp mua

• Sản phẩm, dịch vụ của bên bán không kinh doanh hoặc kinh doanh nhưng có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm
• Hàng hóa mà bên bán tự sản xuất, khai thác,…
Lúc này, kế toán cần có những thứ sau đây để đưa chi phí này vào chi phí hợp lý:
• Hợp đồng mua bán
• Chứng từ thanh toán
• Biên bản bàn giao nhận hàng hóa
• Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn mẫu 01/TNDN. Mẫu này được ban hành kèm theo thông tư số 78/2014/TT-BTC.
xu-ly-chi-phi-doanh-nghiep-khong-co-hoa-don

2. Xử lý chi phí không có hóa đơn khi doanh nghiệp mua

• Sản phẩm, dịch vụ của bên bán có kinh doanh và doanh thu 1 năm từ 100 triệu đồng trở lên.
Để xử lý trường hợp này, kế toán cần chuẩn bị:
• Hợp đồng mua bán
• Chứng từ thanh toán
• Hóa đơn bán hàng
• Biên bản giao nhận hàng hóa
Về hóa đơn bán hàng, doanh nghiệp phải yêu cầu bên bán liên hệ với cơ quan thuế để xin cấp hóa đơn bán hàng và bàn giao hóa đơn đó cho doanh nghiệp.

3. Xử lý chi phí không có hóa đơn khi doanh nghiệp thuê lao động thời vụ, hợp đồng giao khoán

a. Doanh nghiệp ký hợp đồng thuê cá nhân làm dịch vụ

• Nếu cá nhân không kinh doanh thì mỗi lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% thu nhập trước khi trả thù lao cho cá nhân.
• Nếu cá nhân kinh doanh với doanh thu 1 năm dưới 100 triệu đồng thì doanh nghiệp sẽ thực hiệp lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn
• Nếu cá nhân kinh doanh với doanh thu 1 năm từ 100 triệu đồng trở lên thì cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan thuế để lấy hóa đơn bán lẻ cho doanh nghiệp.

b. Thuê nhóm nhân công

• Nếu đội trưởng nhóm nhân công là người đại diện thì doanh nghiệp phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% thu nhập trước khi trả thù lao.
• Nếu đội trưởng nhóm nhân công là cá nhân kinh doanh thì đội trưởng phải có trách nhiệm liên hệ với cơ quan thuế để lấy hóa đơn bán lẻ giao lại cho doanh nghiệp.

>> 05 lưu ý quan trọng trong năm 2019 doanh nghiệp không nên bỏ qua
>> Cách đọc báo cáo tài chính siêu tốc chỉ với 03 biểu mẫu
>> 7 bước cơ bản trong quy trình tính giá thành

dùng thử phần mềm kế toán