Kiến thức Doanh nghiệp siêu nhỏ được thuê dịch vụ làm kế toán

Doanh nghiệp siêu nhỏ được thuê dịch vụ làm kế toán

542
doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 132/2018/TT-BTC

Theo quy định tại Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp (DN) siêu nhỏ mà Bộ Tài chính vừa ban hành cho phép doanh nghiệp siêu nhỏ được thuê dịch vụ làm kế toán.

>> Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải có kế toán trưởng
>> So sánh chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ với chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
>> Ra mắt phần mềm kế toán đầu tiên cho doanh nghiệp siêu nhỏ MISA StartBooks.vn

Cụ thể tại khoản 3, điều 8 của thông tư 132/2018/TT-BTC quy định: “Các doanh nghiệp siêu nhỏ được ký hợp đồng với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật. Danh sách đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được công bố và cập nhật định kỳ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.”

doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 132/2018/TT-BTC

Theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC, đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm các DN siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng chế độ kế toán theo quy định hoặc có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo quy định.

Cũng theo thông tư này, doanh nghiệp siêu nhỏ phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.

Về chứng từ kế toán, doanh nghiệp siêu nhỏ được tự xây dựng biểu mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm tra, kiểm soát (trừ hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ).

Trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ không tự xây dựng được biểu mẫu chứng từ kế toán cho riêng đơn vị thì có thể áp dụng biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán hướng dẫn tại Phụ lục 1 của thông tư này.

Thông tư 132/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/4/2019.

>> Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải có kế toán trưởng
>> So sánh chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ với chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
>> Ra mắt phần mềm kế toán đầu tiên cho doanh nghiệp siêu nhỏ MISA StartBooks.vn

dùng thử phần mềm kế toán